Naslovnica Putovanja Mač u kući vodite favoriziranu konkurenciju u San Simeonu

Mač u kući vodite favoriziranu konkurenciju u San Simeonu

152
Srpska pravoslavna crkva sutra slavi dan svetog Simeona Bogoprimca i svete Ane.

Sveti Simeon Bogoprimac smatra se zaštitnikom male djece, dok je sveta proročica Ana prva obznanila Jesrusalimu da ima novog Mesiju.

U vrijeme cara misirskog Ptolomeja Fila-delfa, bio je izabran kao jedan od znamenite Sedamdesetorice, kojima bi poveren posao prevođenja Biblije sa jevrejskog na grčki jezik.

Simeon rađaše svoj posao savesno, no kada prevođaše proroka Isaiju, pa dođe do onog proročanstva: evo djeva će zatrudnjeti i rodiće sina, on se zbuni, pa uze nož da izbriše riječ djeva i zamijeni je sa riječju “mlada žena”, i da tako i prevede na grčki.

Ali u tom trenutku javi se Simeonu angel Božji i zadrža ga od njegove namjere, objasnivši mu da je proročanstvo istinito, i da je tačno zapisano. A da je istinito i tačno, reče mu još vijesnik Božji, uvjeriće se i on sam lično, jer po Božjoj volji neće umijreti dok ne vidi Mesiju rođenoga od djevojke.

Obradova se pravedni Simeon takvome glasu s neba, ostavi proročanstvo neizmenjeno, i zahvali Bogu što ga udostojava da doživi i vidi Obećanoga. Kada Mladenac Isus bi donesen Djevom Marijom u hram jerusalimski, Duh Božji to javi Simeonu, koji beše veoma star i bijel kao labud.

Simeon brzo ode u hram i u hramu poznade i Djevu i Mladenca po svetlosti što zračaše oko glava njihovih kao oreol.

Radostan starac uze Hrista na ruke svoje i zamoli Boga:

“Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj; jer vidješe oči moje spasenje Tvoje” (Lk 2, 29-30).

Tu se desila i Ana proročica, kći Fanuilova, koja i sama poznade Mesiju i objavi Ga narodu. Ani je tada bilo osamdeset četiri godine. Uskoro po tom prestavi se sveti Simeon.

Sveta proročica Ana beše sveta udovica i starica, zato što pri hramu služaše Bogu dan i noć postom i molitvama, bi udostojena da na Sretenje vidi Gospoda Hrista, i da bogonadahnuto objavi svima koji čekahu spasenje u Jerusalimu, da je to očekivani Mesija – Hristos (Lk. 2, 36-38).

Ovaj pravedni starac smatra se zaštitnikom male djece, pa svi pravoslavni vjernici koji žele da se pomole za zdravlje svoje djece, mogu to da učine molitvom Svetog Simeona Pravednog.Ovaj dan se smatra i zaštitnikom proročica.